پنج‌شنبه 4 خرداد‌ماه سال 1396 ساعت 09:48

با شخصی تازه ای دیدار کردم. از دسته افرادی بود که با وجود جوان بودن،  با تلفن همراه میانه ای نداشت. 
تا به حال هم از تلگرام استفاده نکرده بود.
نمیدونم این حالت وضعیت خوبی است یا نه. نمیدانم مزایایش بیشتر است یا معایب...


e7e7e7