شنبه 27 خرداد‌ماه سال 1396 ساعت 08:31

این روزها، منفورترین بوی اصفهان را می شود استشمام کرد

بوی لجن هایی که 100 روز در آب های زاینده رود غوطه ور بودند

ولی حالا اینقدر باید گرمای سوزان آفتاب را تحمل کنند

تا خشک شوند

بوی لجن های مانده زیر آفتاب، تکرار خاطره دردناکی برای اصفهانی هاست که هر سال تکرار می شود

و ما می مانیم و انتظار برای دوباره زنده شدن زنده رود

پنج‌شنبه 4 خرداد‌ماه سال 1396 ساعت 09:48

با شخصی تازه ای دیدار کردم. از دسته افرادی بود که با وجود جوان بودن،  با تلفن همراه میانه ای نداشت. 
تا به حال هم از تلگرام استفاده نکرده بود.
نمیدونم این حالت وضعیت خوبی است یا نه. نمیدانم مزایایش بیشتر است یا معایب...


سه‌شنبه 2 خرداد‌ماه سال 1396 ساعت 09:48

رفتم تو نماز خونه. می بینم  یک بنده خدایی با انحراف 200 درجه ای داره نماز می خونه. بهش میگم قبله از این طرفه. میگه ببین نوشته کمی مایل به راست
میگم خب یعنی به رو به رو که می ایستی، کمی به سمت راست بچرخ

میگه نه، اول باید به سمت راست بچرخی بعد کمی مایل بایستی

بعد هم خداحافظی کرد و رفت

( تعداد کل: 537 )
<<    1       2       3       4       5       ...       179    >>
e7e7e7