سه‌شنبه 2 خرداد‌ماه سال 1396 ساعت 09:48

رفتم تو نماز خونه. می بینم  یک بنده خدایی با انحراف 200 درجه ای داره نماز می خونه. بهش میگم قبله از این طرفه. میگه ببین نوشته کمی مایل به راست
میگم خب یعنی به رو به رو که می ایستی، کمی به سمت راست بچرخ

میگه نه، اول باید به سمت راست بچرخی بعد کمی مایل بایستی

بعد هم خداحافظی کرد و رفت

e7e7e7